Fakultas Tarbiyah & Ilmu Keguruan | IAIN Pekalongan

Dosen Program Studi PGMI

E-mail Print PDF
 ely mufidah
Ely Mufidah, M.S.I.
Pendidikan terahir S.2 IAIN Walisongo dengan spesialisasi pengajaran di bidang Ilmu Pendidikan Islam